Uvjeti i odredbe uporabe

BigU Akademija d.o.o. (dalje u tekstu: „BigU Academy“, „BigU“, „mi“, „nas“ i „naš“) vlasnik je i administrator ovog web-mjesta i/ili mobilne aplikacije. Pri uporabi ovog web-mjesta ili mobilne aplikacije za vas vrijede sljedeći uvjeti i odredbe:

1. Suglasnost:

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE I ODREDBE PRIJE OTVARANJA WEB-MJESTA ILI MOBILNE APLIKACIJE. UPORABOM OVOG WEB-MJESTA ILI MOBILNE APLIKACIJE IZRAŽAVATE SVOJU SUGLASNOST S OVIM ODREDBAMA UPORABE. AKO NE PRIHVAĆATE OVE ODREDBE UPORABE, NEMOJTE UPOTREBLJAVATI OVO WEB-MJESTO I MOBILNU APLIKACIJU. Ovime potvrđujete da osim ovih uvjeta uporabe također primjenjujete razumnu i dragocjenu pozornost čiju prisutnost i dostatnost ovdje potvrđujete. Bez ograničavanja općenitosti prethodno navedenoga, potvrđujete da ta pozornost uključuje vašu uporabu web-mjesta i mobilne aplikacije te primanje podataka, materijala i informacija koji su dostupni na web-mjestu odnosno u mobilnoj aplikaciji ili putem web-mjesta odnosno mobilne aplikacije; našu mogućnost uporabe ili prikaza vaših dostavljenih sadržaja (prema odredbama 9. odjeljka u nastavku) i mogućnost publiciteta i promidžbe putem naše uporabe ili prikazivanja vaših dostavljenih sadržaja.

2. Dodatni uvjeti:

Uzmite u obzir da za neke usluge, koje nude web-mjesto ili mobilna aplikacija, kao što su usluge u vezi s pretplatom, kupnjom proizvoda i pravilima za određene natječaje ili igre na sreću ili druge funkcije odnosno djelatnosti, vrijede posebni uvjeti. Ti uvjeti objavljuju se u vezi s odgovarajućom uslugom. Takvi uvjeti dodatak su ovim Uvjetima i odredbama te u slučaju spora prevladavaju nad ovim Uvjetima i odredbama.

3. Promjene:

Pridržavamo pravo da u bilo kojem trenutku promijenimo ili na drugi način ažuriramo ove Uvjete i odredbe, a vi ste suglasni da će takve promjene, ažuriranja i revizije za vas biti obvezujuće. Povremeno posjećujte ovo web-mjesto i pročitajte trenutačne uvjete. U bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, prema vlastitom nahođenju možete promijeniti web-mjesto ili mobilnu aplikaciju ili izbrisati njihov sadržaj (prema odredbama u odjeljku 4. u nastavku) odnosno njihove funkcije.

4. Autorska prava:

Sve informacije, materijali, funkcije i ostatak sadržaja (uključujući i dostavljen sadržaj, prema odredbama odjeljka 9. u nastavku) na ovom web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji (zajednički: „sadržaj“), kao što su tekstovi, grafika, slike itd., u našem su vlasništvu ili u vlasništvu naših davatelja licence i zaštićeni su međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Prikupljanje, uređivanje i sastavljanje svih sadržaja s ovog web-mjesta ili mobilne aplikacije naše je ekskluzivno vlasništvo i zaštićeno je međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Osim ako ovdje nije spomenuto ili na neki drugi način izričito dopušteno s naše strane, nije dopušteno kopiranje, reproduciranje, ponovno izdavanje, preuzimanje, objavljivanje, prosljeđivanje ili distribuiranje materijala s web-mjesta ili iz mobilne aplikacije na bilo koji način. Strogo su zabranjene sve neovlaštene uporabe materijala s web-mjesta ili iz mobilne aplikacije.

5. Robne marke:

Ako nije drukčije navedeno, robne marke, uslužne marke, vizualni izgled, trgovački nazivi i logotipi (zajednički: „robne marke“), koji se upotrebljavaju na web-mjestu i u mobilnoj aplikaciji, naše su registrirane i neregistrirane robne marke ili robne marke naših davatelja licence. Ništa na ovom web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji ne smije biti shvaćeno kao da je naznačeno prema načelu „estoppel“ (na štetu drugih) ili kao da na neki drugi način dodjeljuje licencu ili pravo na uporabu bilo koje robne marke prikazane na web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji. Naše robne marke i robne marke naših davatelja licence ne smiju se upotrebljavati u vezi ni sa kojim proizvodom ili uslugom koja nije naša na bilo koji način koji bi klijente mogao dovesti u zabludu ili nas osramotio odnosno diskreditirao.

6. Uporaba web-mjesta ili mobilne aplikacije te sadržaja

Dodjeljujemo vam ograničenu licencu za pristupanje i osobnu uporabu web-mjesta i mobilne aplikacije te sadržaja koji je predmet ovih Uvjeta i odredbi. Zabranjeni su reproduciranje, umnožavanje, kopiranje, prodaja, preprodaja ili bilo koja druga vrsta iskorištavanja web-mjesta ili mobilne aplikacije, kao i dijela ovog web-mjesta ili mobilne aplikacije te sadržaja u bilo koje komercijalne svrhe koje nismo izričito dopustili u pisanom obliku; ako su, međutim, web-mjesto ili mobilna aplikacija konfigurirani tako da omogućuju prijenos određenog sadržaja, jedan primjerak takvog sadržaja možete prenijeti na jedno računalo za osobnu, nekomercijalnu uporabu, i to pod uvjetom: (a) da sva autorska prava i druge vlasničke obavijesti ostanu netaknuti; (b) da ne mijenjate sadržaj; i (c) da sadržaj je upotrebljavate na način koji bi upućivao na vezu s našim proizvodima, uslugama ili markama. Pridržavamo pravo na odbijanje usluge i/ili otkazivanje narudžbe prema vlastitoj prosudbi u slučaju da smatramo da korisnik svojim ponašanjem krši važeće zakone ili šteti našim interesima.

U slučaju da nudimo prijenos softverskih programa s ovog web-mjesta ili iz mobilne aplikacije i vi izvršite takav prijenos programa, za softverske programe, uključujući datoteke, slike koje program sadrži ili stvara te podatke koji prate softverski program (zajednički: „softverski program“), dodjeljujemo licencu za osobnu, nekomercijalnu uporabu ili vam licencu dodjeljuje treća osoba. Ne dodjeljujemo vam pravo na softverski program. Nisu dozvoljeni distribucija ili iskorištavanje softverskih programa na neki drugi način, kao ni obrnuto prevođenje, obrnuti inženjering, obrnuto prikupljanje ili neko drugo reduciranje softverskih programa u oblik čitljiv za ljude.

7. Poveznice

Na ovom web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji mogu postojati poveznice na web-mjesta trećih osoba. U tom su slučaju poveznice navedene samo kao pomoć. Ako otvorite te poveznice, napuštate ovo web-mjesto ili mobilnu aplikaciju. Web-mjesta trećih osoba (ako postoje) nismo pregledali, ne nadziremo ih i nismo odgovorni za njih ili za njihov sadržaj. Ta web-mjesta i informacije ili materijale koji se nalaze na tim web-mjestima i rezultate koji proizlaze iz njihove uporabe ne podržavamo i ne oglašavamo. Ako putem poveznice na ovom web-mjestu ili poveznice u mobilnoj aplikaciji otvorite web-mjesto treće osobe, to činite na vlastitu odgovornost.

Hiperpoveznice na ovo web-mjesto nisu dopuštene.

8. Izjava o kršenju autorskih prava

Poštujemo prava na intelektualno vlasništvo drugih osoba. Ako smatrate da je vaše autorski zaštićeno vlasništvo bilo kopirano na bilo koji način kojim se krše autorska prava ili su vaša prava na intelektualno vlasništvo prekršena na neki drugi način, pošaljite nam podatke navedene u nastavku. Uzmite u obzir da se taj postupak primjenjuje isključivo kako biste nas obavijestili o tome da je došlo do kršenja vašeg autorski zaštićenog materijala. Radi učinkovitosti obavijest mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće:

 • fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene za djelovanje u ime vlasnika autorskog prava;
 • opis autorski zaštićenog djela za koje tvrdite da su prava bila prekršena;
 • navod odnosno lokaciju na web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji na kojoj se nalazi materijal za koji tvrdite da su prekršena autorska prava;
 • vašu poštansku adresu, telefonski broj i adresu e-pošte;
 • vašu izjavu da ste u dobroj vjeri uvjereni da sporne uporabe nisu dozvolili vlasnik autorskog prava, njegov zastupnik ili zakon; i
 • vašu izjavu koja podliježe kazni zbog eventualnog iskrivljenog iskaza da su gornji navodi točni i da ste vi vlasnik autorskog prava ili ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskog prava.
 • Moguće je da ćemo vas obavijestiti da smo uklonili ili onemogućili pristup određenom materijalu i to putem opće obavijesti na web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji, elektroničkom poštom na adresu e-pošte korisnika koju imamo u evidenciji ili pisanom obaviješću poslanom običnom poštom na poštansku adresu koju imamo u evidenciji. Ako primite takvu obavijest, možete poslati pisanu povratnu obavijest našem zastupniku za autorska prava koja treba sadržavati podatke navedene u nastavku. Radi učinkovitosti povratna obavijest mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće:
 • vaš fizički ili elektronički potpis;
 • opis materijala koji je uklonjen ili kojemu je onemogućen pristup te mjesto na kojem je materijal bio prije uklanjanja odnosno prije onemogućavanja pristupa tom materijalu;
 • vašu izjavu, koja podliježe kazni zbog eventualnog skrivljenog iskaza da ste u dobroj vjeri uvjereni da je bio materijal uklonjen ili onemogućen kao posljedica pogreške ili pogrešne identifikacije materijala koji se uklanja ili kojemu se onemogućuje pristup; i
 • vaše ime, fizičku adresu i telefonski broj te izjavu da ste suglasni s nadležnošću suda koji se nalazi u mjestu gdje je vaša fizička adresa, a ako je vaša fizička adresa izvan Slovenije, s mjesnom nadležnošću onog suda gdje se nalazi akademija BigU Academy te da prihvaćate sudsko uručenje od strane osobe koja je dostavila obavijest o navodnom kršenju autorskih prava na materijal ili zastupnika te osobe.

Izjave u vezi s kršenjem autorskih prava na ovom web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji možete poslati:

e-poštom: info@biguacademy.com.

Adresa:

BIGU AKADEMIJA d.o.o.

Partizanska cesta 6

2000 Maribor

Slovenija 

9. Dostavljeni sadržaj

U svrhu ovih Uvjeta i odredbi pojam „dostavljeni sadržaj“ predstavlja tekst, poruke, ideje, koncepte, prijedloge, umjetnička djela, fotografije, crteže, videozapise, audiovizualna djela, vaše ime i/ili imena drugih osoba, sličnosti, glasove, korisnička imena, profile, aktivnosti, izglede, djelatnosti i/ili ostale biografske informacije ili materijal i/ili druge slične materijale koje ustupate, objavljujete, prenosite, umećete, prikazujete, prosljeđujete ili na neki drugi način distribuirate na ovom web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji putem njih.

Uvijek ćemo rado primiti vaše primjedbe, prijedloge i dostavljene sadržaje u vezi s ovim web-mjestom ili mobilnom aplikacijom te našim proizvodima i uslugama. Ako nam dostavite, objavite na web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji ili putem njih objavite ili prenesete bilo koje sadržaje, nama i našim povezanim partnerima dodjeljujete neekskluzivno, besplatno, trajno i neopozivo pravo na uporabu, reproduciranje, mijenjanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, distribuiranje i uključivanje takvog sadržaja i imena navedenih u dostavljenom sadržaju u bilo kojim medije na svijetu u bilo koje i sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Kada nam dostavljate sadržaj, tvrdite i jamčite da su dostavljeni sadržaj i vaša komunikacija u skladu s Pravilima ponašanja utvrđenim u odjeljku 12. u nastavku, i s drugim pitanjima ovih Uvjeta i odredbi te da imate u vlasništvu ili posjedujete odgovarajuća prava, licence, suglasnosti i dozvole (bez potrebe za dobivanjem dozvole druge osobe ili plaćanja drugoj osobi odnosno pravnoj osobi) za uporabu i da nam dozvoljavate uporabu takvog dostavljenog sadržaja na sve načine koje obuhvaćaju ovi Uvjeti i odredbe. Suglasni ste da na ovom web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji nećete objavljivati ili web-mjesta ili mobilne aplikacije odnosno na web-mjesto ili u mobilnu aplikaciju prenositi nikakav nezakonit, prijeteći, klevetnički, uvredljiv, opsceni, skandalozni, huškački, pornografski ili bogohulni materijal ili bilo kakav drugi materijal koji bi mogao prouzrokovati građansku ili kaznenu zakonsku odgovornost. Vidi odjeljak 12. u nastavku.

10. Računi:

Neke usluge na ovom web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji dopuštaju ili zahtijevaju stvaranje računa ako želite sudjelovati ili si osigurati dodatne pogodnosti. Prihvaćate da ćete dostaviti, održavati i ažurirati istinite, točne, aktualne i potpune podatke o sebi, kako to zahtijevaju naši postupci registracije. Ne smijete se izdavati za drugu fizičku ili pravnu osobu odnosno ne smijete pogrešno predstaviti svoj identitet ili vezu s drugom osobom ili pravnom osobom, što uključuje uporabu korisničkog imena, lozinke i drugih podataka druge osobe ili imena, sličnosti, glasa, slike ili fotografije druge osobe. Također ste suglasni da ćete nas pravovremeno obavijestiti o neovlaštenoj uporabi svojeg korisničkog imena, lozinke ili drugih podataka povezanih s računom ili o bilo kojem kršenju sigurnosti koje primijetite i koje je povezano s ovim web-mjestom ili mobilnom aplikacijom ili se odnosi na ovo web-mjesto ili mobilnu aplikaciju.

Vaš račun i vašu mogućnost uporabe web-mjesta ili mobilne aplikacije ili bilo kojeg njihovog dijela možemo suspendirati ili ukinuti u slučaju nepoštovanja ovih Uvjeta i odredbi ili drugih posebnih odredbi povezanih s određenom uslugom zbog kršenja autorskih prava ili iz bilo kojeg drugog razloga.

11. Javni forumi i komunikacija:

„Javni forum“ jest područje ili funkcija dostupna kao dio ovog web-mjesta ili mobilne aplikacije koja korisnicima pruža mogućnost distribuiranja sadržaja za pregled drugim korisnicima web-mjesta ili mobilne aplikacije, uključujući prostor za razgovor, prostor za objave, trenutačnu razmjenu poruka, mobilnu razmjenu poruka, okruženje društvene zajednice, stranicu profila, stranicu za razgovor, internetske dnevnike ili e-poštu, bez ograničenja.

Suglasni ste da su javni forum i funkcije u okviru javnog foruma namijenjeni javnoj, a ne privatnoj komunikaciji i ne možete računati na privatnost prilikom objavljivanja sadržaja na javnom forumu. Ne možemo jamčiti sigurnost podataka koje objavljujete putem tih medija; za takve objave odgovorni ste sami.

Vi jeste i ostajete jedina osoba odgovorna za sadržaj koji dostavljate na web-mjesto ili u mobilnu aplikaciju ili putem web-mjesta ili mobilne aplikacije pod svojim korisničkim imenom ili na neki drugi način u bilo kojem javnom forumu, kao i za posljedice tog dostavljanja i objava. Izmjene javnog foruma nisu naša dužnost.

Morate uvijek biti skeptični glede informacija koje dostavljaju drugi i suglasni ste da sav sadržaj objavljen u bilo kojem javnom forumu upotrebljavate na vlastitu odgovornost. Mi nismo odgovorni i ne podupiremo mišljenja, savjete ili preporuke objavljene ili poslane od strane korisnika u bilo kojem javnom forumu, a posebice odbijamo bilo kakvu i svu odgovornost u vezi s tim.

Objavljivanje, dostavljanje, uklanjanje, izmjene ili drugi načini uporabe ili postupanja u vezi s bilo kojim sadržajem na web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji nisu naša dužnost u odnosu na vas i stoga to možemo odbiti.

12. Pravila ponašanja

Za web-mjesto ili mobilnu aplikaciju vrijede sljedeća pravila ponašanja. Ako upotrebljavate web-mjesto ili mobilnu aplikaciju, slažete se da u njih nećete prenositi odnosno u njima nećete objavljivati ili na neki drugi način distribuirali nikakav dostavljen sadržaje koji:

· a) je klevetnički ili uvredljiv, uznemirava druge osobe ili im prijeti odnosno predstavlja kršenje prava na privatnost druge osobe; (b) je fanatičan, neprijateljski ili uvredljiv prema rasi odnosno uvredljiv na neki drugi način; (c) je nasilan, opscen, nepristojan ili pornografski odnosno u njemu je na neki drugi način jasno izražena seksualnost ili (d) na neki drugi način šteti ili se u razumnoj mjeri može očekivati da će štetiti bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi;

· je nezakonit ili potiče odnosno zagovara nezakonitu djelatnost ili raspravu o nezakonitim djelatnostima u svrhu izvršenja tih djelatnosti, uključujući dostavljeni sadržaj koji izražava dječju pornografiju, praćenje, spolne napade, prijevaru, trgovanje opscenom ili ukradenom robom, trgovanje drogama ili njihovu uporabu, uznemiravanje, krađu ili dogovaranje u svrhu izvršenja bilo koje kriminalne djelatnosti odnosno predstavlja pokušaj sudjelovanja u takvoj vrsti sadržaja;

· poseže u bilo koje pravo ili krši bilo koje pravo treće osobe, uključujući: (a) autorska prava, patente, robnu marku, poslovnu tajnu odnosno druga vlasnička ili ugovorna prava; (b) pravo na privatnost (posebice ne smijete distribuirati nikakve vrste osobnih podataka druge osobe bez njezine izričite suglasnosti) ili objavljivanja ili (c) bilo koju obvezu u vezi s povjerljivošću;

· je komercijalna, povezana s tvrtkom odnosno oglašava ili nudi za prodaju bilo koje proizvode, usluge ili druge elemente (bez obzira na to nudi li ih za profit) odnosno potiče druge osobe na to (uključujući poticanje na doprinose ili donacije);

· sadržava virus ili neku drugu komponentu odnosno na neki drugi način nedozvoljeno mijenja web-mjesto ili mobilnu aplikaciju odnosno bilo koju povezanu mrežu, utječe na njihovu uporabu ili im šteti odnosno na neki drugi način ometa bilo koju pravnu ili fizičku osobu u njihovoj uporabi ili uživanju ili

· općenito nije povezana s dodijeljenom temom odgovarajućeg javnog foruma; (a) krši bilo koja utvrđena ograničenja koja vrijede za javni forum, uključujući ograničenja u pogledu dobi i postupke; ili (b) je asocijalna, ometa ili uništava, uključujući „izazivanje“, „slanje neželjenog sadržaja“, „poplavljivanje“, „trolanje“ i „grifanje“, u skladu s uobičajenim značenjem tih pojmova na internetu.

Ne možemo osigurati i ne osiguravamo da će drugi korisnici postupati odnosno ponašati se u skladu s ovim pravilima ponašanja ili bilo kojim drugim odredbama ovih uvjeta uporabe, stoga među nama vrijedi dogovor da preuzimate cjelokupni rizik za štetu ili oštećenja do kojih može doći zbog bilo kojeg takvog nepoštovanja pravila ili odredbi.

13. Uklanjanje dostavljenog sadržaja:

Pridržavamo pravo, ali odbijamo bilo kakvu obvezu ili odgovornost (a) odbiti objavljivanje ili prikazivanje bilo kojeg dostavljenog sadržaja na web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji koji krši ove uvjete uporabe, odnosno ukloniti takav sadržaj i (b) trećim osobama otkriti identitet bilo kojeg korisnika i/ili bilo koji dostavljeni sadržaj ili podatke iz kojih se može utvrditi identitet, kada smo u dobroj vjeri uvjereni da će to otkrivanje identiteta odnosno dostavljenog sadržaja ili podataka iz kojih se može utvrditi identitet (i) olakšati sukladnost sa zakonodavstvom, uključujući npr. odluku suda ili sudski poziv svjedoku ili (ii) pomoći pri ostvarivanju ovih uvjeta uporabe i/ili zaštiti sigurnosti bilo koje osobe ili imovine, uključujući web-mjesto ili mobilnu aplikaciju. Osim toga pridržavamo sva prava da u bilo kojem trenutku ili iz bilo kojeg razloga ili bez razloga uklonimo dostavljeni sadržaj.

16. Međunarodno:

Web-mjesto ili mobilna aplikacija namijenjeni su pregledavanju i uporabi u svim državama u kojima posluje akademija BigU Academy, stoga ste odgovorni za ponašanje u skladu s važećim lokalnim zakonodavstvom.

15. Privatnost:

BigU Academy poštuje vašu privatnost i privatnost drugih posjetitelja web-mjesta ili korisnika mobilne aplikacije. Više informacija o našim postupcima za zaštitu privatnosti i pravilnicima o privatnosti možete pronaći na našem web-mjestu http://biguacademy.com/pravno_obvestilo/

16. Djeca:

BigU Academy nastoji zaštiti sigurnost djece. Osobe mlađe od 18 godina ne smiju se registrirati kao klijenti. Djeca mlađa od 18 godina ne smiju kupiti proizvode ni na kojem našem web-mjestu ili mobilnoj aplikaciji. BigU Academy ne zahtijeva i svjesno ne prikuplja podatke prema kojima se mogu identificirati djeca mlađa od 14 godina.

17. Odbijanje jamstava:

SAV SADRŽAJ PRIKAZAN NA OVOM WEB-MJESTU ILI U MOBILNOM PROGRAMU ODNOSNO SADRŽAJ KOJI JE DOSTUPAN PUTEM NJIH („SADRŽAJ“) NA RASPOLAGANJU JE U OBLIKU „KAKAV JEST“ I „U STANJU U KOJEM JE DOSTUPAN“ I BEZ IKAKVOG JAMSTVA. DO NAJVEĆE MJERE KOJU DOPUŠTA VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO, ODBIJAMO SVA IZRIČITA I PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA U VEZI S PRIKLADNOŠĆU ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, TOČNOŠĆU, POTPUNOŠĆU, RASPOLOŽIVOŠĆU, SIGURNOŠĆU, KOMPATIBILNOŠĆU I NEKRŠENJEM PRAVA NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, ALI BEZ OGRANIČENJA NA NAVEDENO. NE JAMČIMO DA JE SADRŽAJ TOČAN, DA NE SADRŽAVA POGREŠKE, DA JE POUZDAN ILI PRAVILAN, DA ĆE TO WEB-MJESTO ILI MOBILNI PROGRAM BITI DOSTUPAN U BILO KOJEM ODREĐENOM TRENUTKU ILI NA ODREĐENOM MJESTU, DA ĆE EVENTUALNI NEDOSTACI ILI POGREŠKE BITI UKLONJENI ODNOSNO DA WEB-MJESTO, MOBILNI PROGRAM ILI POSLUŽITELJI NA KOJIMA JE SADRŽAJ DOSTUPAN NE SADRŽAVAJU VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE. OVO WEB-MJESTO ILI MOBILNI PROGRAM MOŽE SADRŽAVATI TEHNIČKE NEDOSTATKE ILI PRAVOPISNE POGREŠKE. PREUZIMATE SVE TROŠKOVE EVENTUALNO POTREBNOG SERVISIRANJA, POPRAVKA ILI UKLANJANJA POGREŠAKA. NE JAMČIMO I NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE U POGLEDU UPORABE ILI REZULTATA UPORABE BILO KOJEG SADRŽAJA. NEOPOZIVO SE ODRIČETE SVIH ZAHTJEVA PROTIV NAS U VEZI SA SADRŽAJEM I BILO KOJIM SADRŽAJEM KOJI OBJAVITE NA WEB-MJESTIMA ILI U MOBILNIM PROGRAMIMA TREĆIH OSOBA (UKLJUČUJUĆI BROJ KREDITNE KARTICE I DRUGE OSOBNE PODATKE). PROIZVODE I USLUGE OPISANE NA OVOM WEB-MJESTU ILI U MOBILNOM PROGRAMU MOŽEMO U BILO KOJEM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI POBOLJŠATI ILI PROMIJENITI. NE PREUZIMAMO NIKAKVU ODGOVORNOST I ODBIJAMO SVAKU ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE POGREŠKE ILI PROPUSTE NA OVOM WEB-MJESTU ILI U MOBILNOM PROGRAMU ODNOSNO U DRUGIM DOKUMENTIMA KOJI SU SPOMENUTI NA OVOM WEB-MJESTU ILI U MOBILNOM PROGRAMU ODNOSNO NA KOJE JE PRIKAZANA POVEZNICA NA OVOM WEB-MJESTU ILI U MOBILNOM PROGRAMU. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, ZATO GORE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA ZA VAS NEĆE VRIJEDITI.

Sadržaj web-mjesta ili mobilne aplikacije ne predstavlja i nije predviđen kao pravni, stručni ili zdravstveni savjet ili dijagnoza i ne nadomješta takav savjet, stoga ga u takve svrhe ne smijete upotrebljavati. Odgovore na eventualna pitanja o zdravstvenom stanju uvijek zatražite od svojeg liječnika. Ne postupajte i suzdržite se od postupanja na temelju bilo kojeg sadržaja prikazanog na web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji odnosno dostupnog putem njih, a da prethodno ne zatražite odgovarajući pravni, zdravstveni ili neki drugi stručni savjet. Sve informacije koje su prikazane na web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji upotrebljavate isključivo na vlastitu odgovornost.

Web-mjesto ili mobilna aplikacija mogu sadržavati mišljenja i stajališta drugih korisnika. Zbog interaktivne prirode web-mjesta ili mobilne aplikacije ne podržavamo, ne jamčimo i nismo odgovorni za točnost, učinkovitost ili vjerodostojnost bilo kojeg sadržaja koji izrade drugi korisnici.

18. Ograničenje odgovornosti:

MI, NAŠI DAVATELJI LICENCI, STJECATELJI LICENCI ILI BILO KOJI ODGOVARAJUĆI PRODAVAČI, DISTRIBUTERI, PONUĐAČI USLUGA ILI DOBAVLJAČI NAVEDENIH PRAVNIH OSOBA NI U KOJEM SLUČAJU, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, NE ODGOVARAMO VAMA ILI BILO KOJOJ FIZIČKOJ ILI PRAVNOJ OSOBI ZA BILO KOJU NEPOSREDNU, POSREDNU, POSEBNU ILI SLUČAJNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI, OZLJEDU (UKLJUČUJUĆI SMRT) I BILO KOJU VRSTU MATERIJALNE ŠTETE KOJA PROIZLAZI IZ (A) UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE OVOG WEB-MJESTA, MOBILNOG PROGRAMA ILI SADRŽAJA ILI (B) POSTUPANJA ILI RADNJI (NA INTERNETU ILI IZVAN NJEGA) BILO KOJEG DRUGOG KORISNIKA WEB-MJESTA ILI MOBILNOG PROGRAMA ODNOSNO BILO KOJE DRUGE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE, ČAK I AKO SMO BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. NAŠA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVU ŠTETU, GUBITKA I TUŽBE, BEZ OBZIRA NA TO JE LI RIJEČ O UGOVORNOJ ODGOVORNOSTI, NEUGOVORNOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI NEKOJ DRUGOJ ODGOVORNOSTI, NI U KOJEM SLUČAJU NE PREMAŠUJE EVENTUALNI IZNOS KOJI STE PLATILI ILI 100 € (OVISNO KOJI JE MANJI) ZA PRISTUP BILO KOJOJ DJELATNOSTI ILI SUDJELOVANJE U BILO KOJOJ DJELATNOSTI POVEZANOJ S WEB-MJESTOM ILI MOBILNIM PROGRAMOM. OSIM TOGA, MI, NAŠI DAVATELJI ILI STJECATELJI LICENCI ODNOSNO BILO KOJI ODGOVARAJUĆI PRODAVAČI, DISTRIBUTERI, PONUĐAČI USLUGA ILI DOBAVLJAČI NAVEDENIH PRAVNIH OSOBA NI U KOJEM SLUČAJU NISMO ODGOVORNI ZA KAŠNJENJA ILI NEUSPJEŠAN RAD KOJI NEPOSREDNO ILI POSREDNO PROIZLAZI IZ DJELOVANJA VIŠE SILE ILI RAZLOGA KOJI SU IZVAN NAŠE ILI NJIHOVE RAZUMNE KONTROLE.

NA BILO KOJI NAČIN, U BILO KOJEM TRENUTKU I IZ BILO KOJEG RAZLOGA ILI BEZ RAZLOGA MOŽEMO UKINUTI VAŠ DALJNJI PRISTUP WEB-MJESTU ILI MOBILNOM PROGRAMU, PROMIJENITI WEB-MJESTO ILI MOBILNI PROGRAM ODNOSNO IZBRISATI SADRŽAJ ILI FUNKCIJE.

OGRANIČENJA, IZUZEĆA I IZJAVE O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI U OVOM ODJELJKU I NA DRUGIM MJESTIMA U OVIM UVJETIMA UPORABE VRIJEDE DO NAJVEĆE MJERE KOJU DOPUŠTA VAŽEĆE ZAKONODAVSTVO.

19. Uporaba prava, nadležnost i nadležni sud:

Ovo web-mjesto i mobilnu aplikaciju stvaramo i nadziremo mi u Sloveniji. Na te uvjete primjenjuje se pravo Slovenije i to bez prava na pozivanje na pravila o određivanju prava. Suglasni ste da se zahtjevi za eventualni pravni spor ili zahtjev za nagodbu koja proizlazi iz ovih uvjeta uporabe odnosno web-mjesta ili mobilne aplikacije ili je u vezi s njima mogu podnijeti samo u državi ili sudovima u Sloveniji nadležnim za takve predmete. Osim toga suglasni ste i slažete se s osobnom nadležnošću tih sudova u svrhe pobijanja eventualnih takvih zahtjeva.

20. Opće odredbe:

Ne dajemo nikakva jamstva da je sadržaj na web-mjestu ili u mobilnoj aplikaciji primjeren ili dostupan za uporabu na bilo kojem određenom mjestu. Korisnici koji se odluče za pristup web-mjestu ili mobilnoj aplikaciji čine to na vlastitu inicijativu i odgovorni su za postupanje u skladu sa svim važećim zakonima, uključujući i sve važeće lokalno zakonodavstvo.

Ako se ispostavi da je bilo koja odredba ovih uvjeta uporabe nezakonita, ništavna ili neizvršiva iz bilo kojeg razloga, smatra se da je ta odredba izuzeta iz ovih uvjeta uporabe i ne utječe na valjanost i izvršivost bilo koje preostale odredbe.

Bilo koji propust pri odredbama u ovim Uvjetima i odredbama s naše strane ne vrijedi kao daljnji ili stalni propust te odredbe ili bilo koje druge odredbe, a naša nemogućnost osiguranja bilo kojeg prava ili odredbe iz ovih Uvjeta i odredbi ne predstavlja propust tog prava ili odredbe.

SUGLASNI STE DA SE BILO KOJA OSNOVA ZA TUŽBU KOJA NASTANE NA TEMELJU ILI U VEZI S OVIM ODREDBAMA I UVJETIMA ILI WEB-MJESTOM ILI MOBILNIM PROGRAMOM MORA POKRENUTI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON NASTANKA UZROKA ZA TUŽBU, U PROTIVNOM ĆE TAKVA OSNOVA ZA TUŽBU BITI TRAJNO OBUSTAVLJENA.

Dobava robe, usluga i softvera putem web-mjesta ili mobilne aplikacije predmet je slovenskih zahtjeva kontrole izvoza i gospodarskih sankcija. Ako takve proizvode nabavljate putem web-mjesta ili mobilne aplikacije, tvrdite i jamčite da je vaše nabavljanje u skladu s ovim zahtjevima i da će vaša uporaba takvog proizvoda biti u skladu s ovim zahtjevima. Bez ograničavanja gornjih odredbi, robu, uslugu ili softver ne smijete nabavljati putem web-mjesta ili mobilne aplikacije ako: (a) ste pod nadzorom ili stanovnik ili državljanin Kube, Irana, Sjeverne Koreje, Sudana ili Sirije ili ste na crnoj listi slovenskog ministarstva financija ili na popisu odbijenih osoba slovenskog ministarstva gospodarstva, na neprovjerenoj listi ili popisu pravnih osoba ili (b) namjeravate otpremiti pribavljene proizvode, usluge ili softver na Kubu, u Iran, Sjevernu Koreju, Sudan ili Siriju (ili državljaninu ili stanovniku neke od tih država) ili osobi koja je na crnoj listi, popisu odbijenih osoba, na neprovjerenoj listi ili popisu pravnih osoba.

21.  Registracija i ID broj

(a) Registracija. Registracija je obvezna za uporabu pretplate i proizvoda (u nastavku: „proizvodi“). Korisnički pristup proizvodima dodjeljuje se samo ako obavite obveznu registraciju i platite naknadu, ako ona postoji, povezanu s pristupom određenim proizvodima.

(b) ID broj. Vaš ID broj bit će vaš identitet u svrhu pristupa proizvodima.

22. Posebni uvjeti i odredbe koji vrijede za preplatničke proizvode

Pridržavamo pravo promjene cijena bilo kojih pretplatničkih proizvoda. Ne odgovaramo za pogreške u kopijama i slikama povezanim s pretplatničkim proizvodima. Određeni pretplatnički proizvodi i mogućnosti plaćanja (npr. godišnje, mjesečno) koje nudimo u svakom razdoblju, mogu se po našem nahođenju promijeniti.

Ako želite kupiti pretplatnički proizvod, morat ćete unijeti potpune i točne osobne podatke, uključujući ime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, podatke kreditne kartice i adresu za ispostavljanje računa, bez ograničenja na sve to. U našem pravilniku o zaštiti privatnosti objašnjeno je kako možemo upotrebljavati podatke prikupljene putem web-mjesta. Vaša mogućnost kupnje pretplatničkih proizvoda podliježe ograničenjima koje određuje izdavatelj vaše kreditne kartice. O svim promjenama podataka u vezi s kreditnom karticom morate nas odmah obavijestiti, uključujući eventualnu promjenu poštanske adrese. Ako za kupnju bilo kojeg proizvoda dostupnog na web-mjestu upotrijebite kreditnu ili debitnu karticu, time nas ovlašćujete da redovito teretimo karticu kao što je određeno kod iznosa opisanog u važećim koracima postupka kupnje pretplatničkog proizvoda.

23. Pravila u vezi s obračunavanjem i automatskim obnavljanjem za pretplatničke proizvode

 • U slučaju mjesečne pretplate na pretplatničke proizvode BigU razdoblje počinje kupnjom, a obračunava se svakog mjeseca u godini. Vaša pretplata svakog se mjeseca automatski obnavlja, osim ako je ne otkažete prije datuma terećenja. Za otkazivanje mjesečne pretplate obratite se službi za korisničku podršku tvrtke BigU na adresu info@biguacademy.com.
 • U slučaju godišnje pretplate na pretplatničke proizvode BigU razdoblje počinje kupnjom, a završava istekom jedne kalendarske godine. Teretit ćemo vas odmah nakon kupnje i zatim svake godine na datum terećenja s obzirom na vašu originalnu kupnju kod tvrtke BigU. Za otkazivanje godišnje pretplate obratite se službi za korisničku podršku tvrtke BigU na adresu info@biguacademy.com.
 • Vaš pristup može započeti odabranim vremenskim razdobljem, kada pretplatnički proizvod možete upotrebljavati besplatno („besplatno probno razdoblje“), što ovisi o određenoj promidžbi koja može i ne mora biti ponuđena u određenom razdoblju. Pretplatnički proizvodi koji na početku imaju besplatno probno razdoblje naplatit će se na kraju besplatnog probnog razdoblja, osim ako svoju pretplatu ne otkažete u skladu s važećim uputama. Za otkazivanje besplatnog probnog razdoblja ili naknadne pretplate e-poštu možete poslati na adresu info@biguacademy.com.

24. Politika povrata robe i povrata novca, otkazivanja i isporuke

Svi proizvodi koje prodaje akademija BigU Academy uključeni su u naše osmodnevno jamstvo zamjene. O eventualnim poteškoćama, oštećenjima ili kvarovima obavijestite nas u roku od osam dana od datuma isporuke i besplatno ćemo vam dati potpuno nov zamjenski proizvod ili ćemo vam vratiti troškove ako zamjenski proizvod ne bude dostupan na zalihama.

Zamjena pokvarenog proizvoda:

 • Poruku  e-pošte pošaljite na adresu info@biguacademy.com u roku od 8 dana od datuma isporuke.
 • Pokvareni proizvod ili njegov dio bit će opozvan i odmah ćemo vam poslati zamjenski proizvod.
 • Sve novčane povrate izvršit ćemo na vaš račun BigU. Ako povrat novca želite primiti na bankovni račun, o tome nas obavijestite e-poštom.

25. Kako možete otkazati narudžbu na web-mjestu akademije BigU Academy i kako možete vratiti proizvod naručen putem web-mjesta akademije BigU Academy?

Za trenutačno otkazivanje:

 • Ako pretplatu otkažete prije otpreme proizvoda, vratit ćemo vam cijeli iznos.
 • Ako obavijest o otkazivanju primimo nakon što je proizvod već poslan, možete učiniti nešto od sljedećega:
  • Ako je proizvod otpremljen i još ga niste primili, pišite nam na info@biguacademy i obavijestite nas o tome.
 • Ako ste proizvod primili, zamijenit ćemo ga samo ako na proizvodu utvrdite kvar. Vidi ranije navedeno osmodnevno jamstvo zamjene.

Osim gore opisanog, sljedeće proizvode nećemo prihvatiti za povrat ili zamijeniti u okviru osmodnevnog jamstva povrata:

 • bilo koji proizvod na kojem postoje fizička oštećenja ambalaže, pakiranja, oznaka ili proizvoda;
 • bilo koji proizvod koji je vraćen bez cjelokupne originalne ambalaže i dodataka, priručnika i ostalih predmeta koji su originalno priloženi proizvodu u trenutku isporuke.

26. Otkazivanje i povrat pretplata

Pretplatu BigU možete u bilo kojem trenutku promijeniti ili otkazati slanjem e-pošte na adresu info@biguacademy.com. Digitalni proizvodi koji se prodaju kao dodatak vašoj domaćoj pretplati, mogu imati drugačija pravila u pogledu otkaza ili povrata.

a)      Mjesečna pretplata

Ako otkažete pretplatu na osnovi mjesečnog ciklusa ili ciklusa od četiri tjedna, otkazujete samo buduća terećenja povezana sa svojom pretplatom. O svojoj namjeri možete nas obavijestiti u bilo kojem trenutku, ali će otkazivanje stupiti na snagu na kraju vašeg trenutačnog obračunskog razdoblja.

Otkazivanje počinje vrijediti za sljedeće obračunsko razdoblje. Nećete primiti povrat za trenutačno obračunsko razdoblje. Tijekom preostalog obračunskog razdoblja i dalje ćete imati jednak pristup svojem proizvodu i pogodnosti.

Pridržavamo pravo na povrat i izdavanje odobrenja prema vlastitoj prosudbi. Ako izvršimo povrat ili izdamo odobrenje, nikako se nismo obvezali da ćemo jednak ili sličan povrat izvršiti u budućnosti.

b)      Godišnja pretplata

Ako godišnju pretplatu otkažete tijekom prvih 11 mjeseci pretplatničke godine, pristup proizvodima i povezanim pogodnostima odmah se prekida, ali ćete dobiti proporcionalno preračunat povrat do dana otkazivanja.

Ako pretplatu otkažete u posljednjih 30 dana pretplatničke godine, otkazivanje neće vrijediti do kraja vašeg trenutačnog obračunskog razdoblja. Pristup i pogodnosti imat ćete do kraja trenutačnog obračunskog razdoblja, ali povrat nećete primiti.

Pridržavamo pravo na povrat i izdavanje odobrenja prema vlastitoj prosudbi. Ako izvršimo povrat ili izdamo odobrenje, nikako se nismo obvezali da ćemo jednak ili sličan povrat izvršiti u budućnosti.

27. Postupak naručivanja

Pretražujte web-mjesto www.biguacademy.com i pronađite proizvod koji želite naručiti. Proizvod dodajte u košaricu klikom na gumb „Order now“ (Naruči). Ako ste se već registrirali na stranici BigU Academy, unesite ID broj svojeg ambasadora i obvezne podatke te kliknite na gumb „Submit“ (Pošalji). Ako još niste registrirani, kliknite na gumb „don't have ID yet“ (Još nemam identifikacijski broj) i popunite obrazac.

U sljedećem koraku odaberite način plaćanja. Možete platiti sa karticama Visa i MasterCard ili avansnim plaćanjem računa.

Nakon klika na gumb „Buy now“ (Kupi sada), morat ćete unijeti podatke o plaćanju ako ste odabrali mogućnost plaćanja kreditnom karticom ili avansnim plaćanjem računa.

Nakon obrade plaćanja moći ćete pristupiti potvrdi o narudžbi, a e-poštom primit ćete i potvrdu o narudžbi. Ako se odlučite za uplatu unaprijed, za nekoliko ćete dana dobiti originalni račun, a u slučaju plaćanja kreditnom karticom originalni račun odmah dobivate na svoju adresu e-pošte. Ako platite pretplatu sa kreditnom karticom se nakon isteka pretplate avtomatsko uskrati pretplata za slijedeči mijesac. Izravno možete preuzimati e-knjige, zvučne materijale, datoteke u pdf formatu i članke. Tiskane knjige bit će poslane u roku od nekoliko dana.

28. Promjene sadržaja ili pristupa

Pridržavamo pravo promjene svojih digitalnih proizvoda u bilo kojem trenutku. Ako privremeno smanjimo ili ukinemo naplatu sadržaja ili pristupa koje trenutačno plaćate pod drugačijim uvjetima, nećete dobiti povrat.

29. Otkazivanje s naše strane

Pridržavamo pravo prekida ili ukidanja vaše pretplate iz bilo kojeg razloga uz prethodnu obavijest ili bez nje i bez daljnjih obveza. U tom slučaju nećete imati pravo na povrat. Ako bilo koji naš digitalni proizvod ne bude dostupan ili svi naši digitalni proizvodi privremeno ne budu dostupni, nećete dobiti povrat. Pridržavamo pravo na povrat i izdavanje odobrenja prema vlastitoj prosudbi. Ako izvršimo povrat ili izdamo odobrenje, nikako se nismo obvezali da ćemo jednak ili sličan povrat izvršiti u budućnosti.

30. Promjena pretplate

Ako promijenite pretplatu, dobit ćete proporcionalno preračunato odobrenje za novu pretplatu.

31. Pravila u pogledu slanja

Proizvode šaljemo odmah čim to postane moguće, ali to nije uvijek na dan naručivanja. Općenito su nam potrebna tri radna dana za obradu. Ako očekujemo dulje vrijeme isporuke, to ćemo zabilježiti u opisu proizvoda. Ako imate pitanja u vezi s vremenom isporuke određenog proizvoda pišite nam na info@biguacademy.com.

Ubrzo nakon naručivanja proizvoda morali biste dobiti potvrdu narudžbe e-poštom. Ako ne dobijete tu e-poštu, provjerite je li možda završila u mapi za neželjenu poštu. To je vrlo važno jer u slučaju da niste primili potvrdu e-poštom, nećete dobiti ni e-poštu s obavješću o pošiljci ili podatke za prijenos ili pristup pretplati.

Tijekom postupka izvedbe narudžbe vidjet ćete troškove slanja – kako biste vidjeli mogućnosti slanja i troškove, morate unijeti svoju adresu za slanje. Troškovi slanja u Sloveniji utvrđeni su u suradnji s Poštom.

Za oštećene, izgubljene ili ukradene pakete ne možemo biti odgovorni.

32. Međunarodne pošiljke

BigU Academy omogućuje međunarodno slanje, osim nekoliko iznimaka. Imajte na umu da ste vi, kupac, odgovorni za PDV, carinu, pristojbe, poreze, manipulativne troškove, troškove carinjenja itd. koji su obvezni u vašoj državi za uvoz potrošačke robe. To ne primamo unaprijed i ne možemo vam dati ocjenu troškova jer su u različitim državama na svijetu oni vrlo različiti. Raspitajte se na odgovarajući način kako bi paket bio odobren od strane carine i kako biste unaprijed znali koliko će iznositi dodatni troškovi.

33. Događaji BigU akademije: Uvjeti internetske registracije

1. Događaje BigU organizira BigU Akademija d.o.o. (BigU Academy) koja pridržava pravo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti ili odbiti pristup bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Sudjelovati mogu samo osobe starije od 14 godina. U slučaju da BigU Academy iz bilo kojeg razloga odbije pristup, naplaćeni će se iznosi odmah vratiti.

2. Troškovi registracije ili plaćanja ponovno aktiviranih ulaznica u slučaju pisanog otkazivanja dostavljenog u roku navedenom u nastavku, mogu se vratiti. U slučaju obavijesti o otkazivanju primljene nakon navedenog datuma za otkazivanje ili nesudjelovanja nemate pravo na povrat troškova odnosno ulaznice se neće ponovno aktivirati. Zadnji rok za otkazivanje sudjelovanja za sve događaje iznosi 30 radnih dana prije početka događaja.

3. Zamjena registracija može se izvesti u bilo kojem trenutku prije datuma početka događaja. Nije dopuštena zajednička uporaba propusnica za sudionike. „Prijavljeni sudionici koji se ne pojave na događaju“ smatraju se otkazima koji nisu dostavljeni do datuma kojim završava mogućnost otkazivanja, u skladu s gornjom točkom 2.

Sudjelovanjem na događaju izražavate svoju suglasnost da ćete poštovati sva opća pravila i odredbe kojima se uređuju događaji BigU i koje vam je dostavilo ili vas je s njima upoznalo društvo BigU Academy na bilo koji drugi način.

BigU Academy upotrebljava osobne podatke koje ste naveli u postupku registracije u svrhu upravljanja vašim sudjelovanjem na događaju. U tu svrhu BigU Academy može otkriti vaše osobne podatke ponuđačima usluga trećih osoba (npr. agencije za slanje pošte i drugi ponuđači koji surađuju s društvom BigU Academy prilikom provođenja događaja). BigU Academy može otkriti vaše osobne podatke i drugim sudionicima događaja, ali uvijek samo u vezi s popisom sudionika događaja i uvijek u skladu s važećim zakonodavstvom za zaštitu osobnih podataka i našim pravilnikom o privatnosti. Osim u ovdje opisanim slučajevima, BigU Academy neće vaše osobne otkrivati podatke nijednoj drugoj trećoj osobi bez vaše suglasnosti ako nije drukčije određeno zakonom.

 („Materijali za prezentaciju“). BigU Academy nije odgovorna za informacije upotrijebljene u materijalima za prezentaciju. Možete ih upotrebljavati samo u interne, nekomercijalne svrhe. Izričito je zabranjena neovlaštena distribucija (prodajom, kopiranjem, objavljivanjem na stranicama intraneta/interneta). Objavljivanje isječaka ili navoda dozvoljeno je samo uz izričitu prethodnu suglasnost društva BigU Academy putem adrese info@biguacademy.com.

Suglasni ste da se u slučaju, koji nije vrlo vjerojatan, da BigU Academy ne može riješiti poteškoće u vezi s plaćanjem, a vi osporavate terećenje svoje platne kartice, ovaj elektronički dopis može upotrijebiti kao dokaz da je navedeno terećenje valjano i pravilno.

Dostavljanje registracije putem interneta, telefonom, elektroničkom poštom ili faksom predstavlja službenu registraciju i namjeru sudjelovanja na događajima BigU. Potvrda o uplati mora stići prije svakog događaja BigU kako biste mogli ući na događaj.

Vaša prijava za sudjelovanje i vaše sudjelovanje na događajima BigU predstavlja vašu suglasnost i prihvaćanje ovih uvjeta.

Maribor, prosinac 2014.

 

SLAŽEM SE

Ova stranica koristi kolačiće kako bi ispravno radila

Pretraživanjem stranice se slažete, da možemo koristiti kolačiće u cilju vašeg boljeg iskustva sa našom stranicom. Za naše analize koristimo Google Analytics, koji u tu svrhu koriste kolačiće. (izbriši GA kolačiće). Više o kolačićima.